Pagina opties

Groter

Wie mogen stemmen voor de Waterschapsverkiezingen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Waterschapsverkiezingen gelden enkele voorwaarden:

  • U bent op de dag van stemming (20 maart 2019) 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit , de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU), of u heeft een geldige verblijfsvergunning.

Nederlanders in het buitenland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en kunt u daarom uw stem voor de waterschapsverkiezingen niet zelf uitbrengen? U kunt iemand een volmacht geven om voor u te stemmen. Woont u in het buitenland (en staat u dus niet meer ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u niet stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Niet-Nederlandse inwoners

In bepaalde gevallen mogen Niet-Nederlandse inwoners hun stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad.