Pagina opties

Groter

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen om namens u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

Onderhandse machtiging

Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van de gemachtigde. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de verkiezingen.

Voorwaarden voor een onderhandse machting:

  • Gemachtigde is woonachtig in de gemeente Appingedam
  • Gemachtigde heeft zelf ook een stempas voor de waterschapvsverkiezingen ontvangen
  • Gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met eigen stem
  • Gemachtigde neemt een kopie mee van het identiteitsbewijs van de volmachtgever
  • Gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. Dit kan ook als u geen identiteitsbewijs heeft, maar toch wilt stemmen. U kunt het aanvraagformulier via de publieksbalie aanvragen of u kunt het aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht downloaden. Dit is al mogelijk voordat u uw stempas heeft ontvangen.

U vult op het aanvraagformulier de gegevens van de gemachtigde en uw eigen gegevens in. Zowel de gemachtigde als u moeten dit formulier ondertekenen en dan kunt u het formulier inleveren. Het verzoek voor schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 binnen zijn bij de gemeente Appingedam.

Voorwaarden:
- Gemachtigde moet iemand in Nederland zijn die zelf ook een stempas voor de waterschapsverkiezingen  heeft ontvangen
- Gemachtigde krijgt het volmachtbewijs toegestuurd, waarmee hij/zij gelijktijdig met het uitbrengen van zijn stem ook uw stem uitbrengt
- Gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, dan mag hij/zij vervolgens zelf niet meer stemmen. Het is niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.