Pagina opties

Groter
A A

Ondersteuningsverklaring inleveren

Waar kan ik mijn ondersteuningsverklaring inleveren voor de politieke partij die ik wil steunen?

U kunt uw ondersteuningsverklaring inleveren (officieel: afleggen) bij het Stadskantoor. Dat kan van 21 januari tot en met 4 februari 2019. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U moet meenemen:

  • de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen, ingevuld maar nog niet ondertekend
  • een geldig identiteitsbewijs

Handtekening pas zetten op het Stadskantoor

U plaatst uw handtekening in het bijzijn van de medewerker van de publieksbalie/afdeling burgerzaken. De medewerker controleert of u kiesgerechtigd bent, ondertekent het formulier voor akkoord, maakt een kopie en geeft het origineel aan u terug. Het origineel geeft u aan de contactpersoon van de partij die u ondersteunt. Let op: ingevulde ondersteuningsverklaringen met uw persoonsgegevens zijn openbaar.

Achtergrondinformatie

Partijen die nu geen zetel in Provinciale Staten van Groningen of het algemeen bestuur van een waterschap hebben, moeten bij hun kandidatenlijst zogeheten 'ondersteuningsverklaringen' inleveren. Iedereen die kiesgerechtigd is, mag een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat de betreffende partij mag meedoen aan de verkiezingen. U mag per verkiezing één verklaring inleveren. Dat betekent één voor de Provinciale Statenverkiezingen en één voor de waterschapsverkiezingen. Dit mag ook voor verschillende partijen zijn. Meer informatie over de ondersteuningsverklaring vindt u op de website van de kiesraad.