Pagina opties

Groter

Sport- en beweegvisie

In januari 2017 heeft de raad de Sport- en beweegvisie "Appingedam Gezond in Beweging" vastgesteld. In een korte tijd is de Sport- en beweegvisie tot stand gekomen dankzij de inbreng en betrokkenheid van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Visie Appingedam Gezond in Beweging

Wij streven naar een vitale en sportieve samenleving, waarin sport en bewegen vooral bijdragen aan gezondheid, leefbaarheid en sociale vitaliteit van alle inwoners van Appingedam. Wij hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zetten hier samen de schouders onder.

Daarnaast is sportbeoefening vooral leuk om te doen. Hiervoor moet een goede basis aanwezig zijn en blijven. Door middel van de speerpunten, actieve sportstimulering, sterke sportverenigingen, fysiek bereikbare en kwalitatief goede sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte zetten we sport als aanjager voor een vitale en sportieve samenleving in.

Het ontbreken van een Sport- en beweegvisie en daardoor het missen van een beleidsmatig sturings- en toetsingskader op het gebied van sport zijn aanleiding geweest voor het opstellen van deze Sport- en beweegvisie. Een visie die inzichtelijk maakt waar de gemeente naartoe wil met het sport-, beweeg- en gezondheidsbeleid voor al haar inwoners.

De Sport- en beweegvisie is toekomstgericht en speelt in op ontwikkelingen die de wereld van sport continu in beweging houden. Demografische ontwikkelingen, maar ook sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat sport steeds een nieuwe invulling krijgt. Meer en meer wordt sport succesvol ingezet ten behoeve van onder andere gezondheidsbevordering, sociale cohesie, leefbaarheid, inburgering en economie.

Volg Appingedam Gezond in Beweging