Pagina opties

Groter

Huis voor de Sport Groningen

De gemeente heeft een samenwerkingsverband met het Huis voor de Sport Groningen.

Deze organisatie is in mei 2001 opgericht als een gezamenlijk initiatief van de provincie Groningen en alle Groninger gemeenten. Het Huis voor de Sport Groningen biedt op praktische wijze ondersteuning aan sportverenigingen en gemeenten met als doel de breedtesport in de provincie Groningen te bevorderen en te ontwikkelen. De missie van de organisatie is dan ook simpel. "Breng zoveel mogelijk mensen in beweging en hecht dit aan de lokale sportinfrastructuur".

Verenigingsondersteuning

Sportverenigingen kunnen informatie, advies en begeleiding op maat ontvangen van het Huis voor de Sport Groningen. Informatie over allerlei onderwerpen als organisatie, beleid, vrijwilligers, wet- en regelgeving, ledenwerving en -behoud is te vinden op www.huisvoordesportgroningen.nl. Daarnaast vindt u hier informatie over scholingen voor het bestuurlijk, technisch en ander vrijwillig kader. Wilt u als sportvereniging advies of begeleiding, neem dan contact op via telefoon 050-8700100 of info@huisvoordesportgroningen.nl.

Laan Corpus den Hoorn 100
9728 JR Groningen
Telefoon: 050-8700100

SportstimuleringsprojectenLogo Appingedam gezond in beweging

In 2008 startten de ministeries van OCW en VWS de Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur, met als doel meer samenhang te scheppen tussen onderwijs, sport en cultuur. Hiervoor werden zogenaamde combinatiefuncties in het leven geroepen tussen (brede) scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. De regeling liep tot eind 2012 en is per 1 januari 2013 voortgezet als Brede Impuls Combinatiefuncties. Dit omdat de regeling vanaf 2012 is uitgebreid met middelen voor buurtsportcoaches. Deze kunnen verbindingen leggen tussen sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsinstellingen of het bedrijfsleven en spelen een belangrijke rol in het  project "Appingedam Gezond in Beweging"

Appingedam Gezond in Beweging richt zich op de jeugd en de te-weinig-actieve inwoners van Appingedam. Door het meedoen van burgers worden een gezonde geestelijke en lichamelijke leefstijl; opvoeding; normen en waarden; en sociale samenhang en participatie in de gehele (lokale) samenleving bevorderd.

Dit thema sluit aan bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar het ‘meedoen’ van de burgers aan de samenleving een centrale rol speelt. Daarnaast komt het sport- en beweegbeleid in verschillende gemeentelijke beleidsterreinen voor, zoals het gezondheidsbeleid, het armoedebeleid, het jeugdbeleid en het ouderenbeleid. Het doel hiervan is meer samenhang in het aanbod van allerlei (sport- en beweeg) activiteiten.

De gemeente Appingedam huurt  het Huis voor de Sport Groningen in om samen met de gemeente in het project Appingedam Gezond in Beweging structurele activiteiten te ontplooien en uit te voeren voor de hierboven genoemde doelgroepen.

Websites

Het Huis voor de Sport Groningen onderhoudt naast haar eigen website nog vier websites. Dit zijn:

  • www.groningenbeweegt.nl: een 6-jarig provinciaal project om mensen met een beperking of chronische aandoening te laten sporten en/of bewegen;

  • www.sporthopper.nl: basisschoolkinderen kunnen via Sporthopper makkelijk en goedkoop kennis maken met heel veel verschillende sporten;

  • www.weerbaarheidinbasisonderwijs.nl: weerbaarheid in Basis Onderwijs (WIBO) is een preventieprogramma om de weerbaarheid van kinderen op de basisscholen te vergroten.

  • www.sportvacnoord.nl: een digitale vacaturebank voor sportverenigingen en trainers, bedoeld om vraag en aanbod in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bij elkaar te houden.