Pagina opties

Groter

Vergaderingen gemeenteraad

Lees hieronder informatie over het spreekrecht en hoe u vergaderingen van de gemeenteraad kunt volgen via internet.

Direct naar de agenda's en video's

In de online vergaderkalender staan de agenda's en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen. Toekomstige vergaderingen verschijnen in de kalender zodra alle stukken beschikbaar zijn. Van raadsvergaderingen komt ook een video bij de agenda. Deze kunt u live en achteraf bekijken.

Spreekrecht

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda van de raad staan, maar ook over andere onderwerpen. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Meld dat dan minimaal 24 uur van tevoren bij de griffie.

Agenda en stukken

De gemeenteraad van Appingedam vergadert digitaal. Dat betekent dat raadsleden de agenda en bijbehorende stukken niet meer op papier krijgen. Alle documenten staan in een digitaal systeem. De raadsleden kunnen deze stukken openen op hun computer of tablet, ook tijdens de vergaderingen. De raad van Appingedam gebruikt hiervoor het systeem iBabs.

Iedereen kan het vergadersysteem gebruiken

Dat kan met een tablet of op uw computer. Hiermee kunt u snel de agenda en de stukken opzoeken en bekijken.

Ga naar de website van iBabs (www.ibabs.eu) of download op uw tablet de gratis app iBabs Pro.
Daarna kunt u inloggen met de volgende gegevens:
Site: appingedam
Gebruikersnaam: burger
Wachtwoord: burger

Archief

Tot en met september 2017 werd gebruik gemaakt van een ander systeem. De agenda's en stukken tot en met deze maand kunt u in het archief van de raadsvergaderingen raadplegen. N.B. Op deze pagina klopt de informatie over het vergaderen op de iPad niet meer (dat was het vorige systeem).

Videoverslagen

De vergaderingen van de raad van Appingedam kunt u op internet live volgen of achteraf bekijken. U kunt na de vergadering ook zoeken op agendapunt, onderwerp en spreker.

Ga naar de opnames van de raadvergaderingen