Pagina opties

Groter

Burgerinitiatief

Inwoners van Appingedam kunnen de raad vragen een voorstel op de raadsagenda te plaatsen.

Een voorwaarde is dat minstens 25 personen van 16 jaar en ouder het voorstel ondersteunen. Daarvoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Het burgerinitiatief is er voor onderwerpen die niet al op een of andere manier besproken zijn of kunnen worden. Daarom mag een burgerinitiatief over alles gaan behalve:

  • een onderwerp dat niet onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt;
  • een klacht over een gedraging van een ambtenaar of bestuurder;
  • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • een onderwerp waarover de raad korter dan 12 maanden voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.

Contact

Voor meer informatie over het burgerinitiatief kunt u contact opnemen met de griffie.