Pagina opties

Groter

Gemeenteraad

  • Vergaderingen gemeenteraad

    Lees hieronder informatie over het spreekrecht en hoe u vergaderingen van de gemeenteraad kunt volgen via internet.

  • Griffie

    De raadsgriffier ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden.

  • Burgerinitiatief

    Inwoners van Appingedam kunnen de raad vragen een voorstel op de raadsagenda te plaatsen.