Pagina opties

Groter

Financieel beleid

 • Begroting 2019

  Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2019 (inclusief meerjarenbegroting 2020-2022) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 8 november 2018 is de begroting 2019 behandeld en vastgesteld.

  Lees verder
 • Algemene beschouwingen t.a.v. begroting 2019

  In de kadernota geeft het college een aantal grote lijnen aan voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022, zowel inhoudelijk als financieel. In de raadsvergadering van 21 juni 2018 hielden de fracties algemene beschouwingen waarin ze hun beleidsprioriteiten naar voren brengen, gevolgd door een discussie. De conclusies van die discussie vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming, die in november worden vastgesteld.

  Lees verder
 • Begroting 2018

  Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2018 (inclusief meerjarenbegroting 2018-2021) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 9 november 2017 is de begroting 2018 behandeld.

  Lees verder
 • Algemene beschouwingen t.a.v. begroting 2018

  In de kadernota geeft het college een aantal grote lijnen aan voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021, zowel inhoudelijk als financieel. In de raadsvergadering van 15 juni 2017 hielden de fracties algemene beschouwingen waarin ze hun beleidsprioriteiten naar voren brengen, gevolgd door een discussie. De conclusies van die discussie vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming, die in november worden vastgesteld.

  Lees verder
 • Begroting 2017

  Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2017 (inclusief meerjarenbegroting 2017-2020) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 10 november 2016 is de begroting 2017 behandeld.

  Lees verder