Pagina opties

Groter
A A

Stemmen voor het Europees Parlement door Niet-Nederlandse inwoners

  • Informatie in het Nederlands
  • Information in English
  • Informationen auf Deutch
  • Information en Français

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

  • U woont op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) officieel volgens de BRP (basisregistratie personen)  in het Europese deel van Nederland.
  • U laat zich registreren bij de gemeente met een Y-32 registratie formulier, hieronder te downloaden in verschillende vertalingen
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan u onderdaan bent.

Registreren voor de Europese verkiezingen met een Y32 Formulier wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit heeft

Y32 registratie formulier: informatie in het Nederlands

Als Europees burger die woonachtig is in Nederland kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. De eerst volgende verkiezing van het Europees Parlement is in Nederland op donderdag 23 mei 2019.

Wilt u in het land van herkomst stemmen voor de Europese verkiezingen? Dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich al eerder in Nederland heeft geregistreerd. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente. Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Download het registratie formulier Y32 en stuur het formulier retour met een kopie van uw legitimatiebewijs. Het is van belang dat het formulier voor 9 april 2019 door de gemeente is ontvangen.

Y32 registration form: Information in English

As a European citizen living in the Netherlands you may choose to vote in the election of (Dutch) members of the European Parliament in the Netherlands. If you prefer to vote in the European elections in your country of origin, no action is required, unless you have already registered in the Netherlands. Your municipal office can give you this information. Do you wish to vote in the Netherlands and have not yet registered? Then fill in the registration form Y32 and return it to the municipality together with the relevant documents. Return this document before april 9 2019.

Y32 registration formular: Informationen auf Deutsch

Wann Sie in den Niederlanden wohnen und die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, können Sie entweder in Ihrem Herkunftsland oder in den Niederlanden an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen. Möchten Sie in Ihrem Herkunftsland wählen? Dann brauchen Sie nichts zu tun, sofern Sie sich nicht bereits früher für eine Teilnahme an der Wahl in den Niederlanden registriert haben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei der Gemeinde, in der Sie Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie in den Niederlanden an der Wahl teilnehmen möchten und sich noch nicht früher registriert haben, senden Sie dann bitte das ausgefüllte Registration Formular Y32 zusammen mit den notwendigen Unterlagen an Ihre Wohnsitzgemeinde. Machen Sie das vor 9 april 2019.

Y32 formulaire d'inscription : Information en Français

En tant que citoyen(ne) européen(ne) résidant aux Pays-Bas, vous pouvez choisir de voter aux Pays-Bas pour élire les représentants (néerlandais) au Parlement européen. Le formulaire d’inscription qui vous permettra de vous inscrire sur les listes électorales vous trouvez ci-dessous. Veuillez lire attentivement les explications figurant sur le formulaire. Vous souhaitez voter aux élections européennes dans le pays d’origine ? Vous n’avez rien à faire, sauf si vous vous êtes déjà inscrit(e) précédemment aux Pays-Bas. Vous pouvez demander ces informations auprès de la commune. Si vous souhaitez voter aux Pays-Bas et que vous ne vous êtes pas encore inscrit(e), retournez le formulaire dûment complété et accompagné des pièces justificatives, à la commune. Faire avant 9 avril 2019