Pagina opties

Groter

Adviesraad Gehandicapten Appingedam (AGA)

De Adviesraad Gehandicapten Appingedam is een onafhankelijk overleg- en adviesorgaan, dat objectieve informatie verzamelt over de doelgroep.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen, die de gehandicapten in de gemeenten aangaan. Het betreft dan met name de voorzieningen, toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een functiebeperking.

De verordening Adviesraad Gehandicapten Appingedam is in de raadsvergadering van 18 februari 2010 vastgesteld.

Secretariaat:
H.J. Buurma
Kievitstraat 11
9903 BL Appingedam
Telefoonnummer: (0596) 680 258
E-mailadres: aga@appingedam.nl