Pagina opties

Groter

Commissies en adviesraden

 • Adviesraad Gehandicapten Appingedam (AGA)

  De Adviesraad Gehandicapten Appingedam is een onafhankelijk overleg- en adviesorgaan, dat objectieve informatie verzamelt over de doelgroep.

 • Commissie Bezwaarschriften

  Bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften.

 • DAL-adviesraad Sociaal Domein

  De DAL-adviesraad is actief vanaf januari 2017 als opvolger van de WMO Adviesraden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

 • Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.

 • Werkgroep decentralisaties

  De werkgroep decentralisaties in het sociale domein is een raadsbrede werkgroep, bestaande uit raadsleden en fractieassistenten.

 • Auditcommissie

  De auditcommissie onderhoudt namens de raad het contact met de accountant.

 • Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein

  De Gezamenlijke Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (verder: gemeente) adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet en daarmee samenhangende regelingen.

 • Raadscommissie

  De raadscommissie bestaat uit alle raadsleden en heeft een informatieve, visievormende functie. De raadsleden willen de onderwerpen zo breed mogelijk verkennen om zo bij hun besluiten op korte of langere termijn een goede afweging te kunnen maken.

 • Werkgroep burgerparticipatie

  Het verstevigen van contacten tussen gemeenteraad en inwoners is een taak van de werkgroep burgerparticipatie.