Pagina opties

Groter

Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

De huidige gemeenteraad bestaat uit 15 leden uit 6 politieke partijen. De meeste vergaderingen van de raad zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis aan de Wijkstraat.
Wilt u inspreken tijdens een vergadering? Neem dan contact op met de griffie.

Vergaderingen gemeenteraad

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in Appingedam uit de burgemeester en 2 wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. De vergaderingen van het college zijn besloten.
U kunt de besluitenlijsten van B&W wel inzien.

Samenstelling college

Regelgeving

Beleidsregels, verordeningen en besluiten die binnen de gemeente gelden worden gepubliceerd op de centrale website www.overheid.nl. Alle besluiten van de gemeente worden online bekendgemaakt op de website Berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten, die direct invloed op uw buurt hebben, zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice.

Berichten over uw buurt

Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Appingedam is een aantrekkelijke werkgever.

Over de organisatie