Pagina opties

Groter

Veelgestelde vragen over belastingen

Op deze webpagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over belastingen/WOZ.

WOZ beschikking
Taxatieverslag
Bezwaar algemeen
Bezwaar Geen Eigenaar / Geen Gebruiker
Bezwaar WOZ-waarde
Nieuwbouw
Automatische incasso
Weinig inkomen?

WOZ beschikking

Krijg ik nog een aparte WOZ-beschikking?
Nee, de WOZ-waarde staat al op de aanslag.

Ik heb gelezen dat iedereen een beschikking/aanslag heeft ontvangen, maar ik heb niets ontvangen. Klopt dat wel?
U kunt contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0596.

Op de aanslag staat “waardepeildatum 1 januari 2019”. Maar dat kan niet, want toen was ons huis nog niet gebouwd.
“Waardepeildatum 1 januari 2019” betekent dat gekeken wordt naar de waarde van woningen zoals die op 1 januari 2019 was. Als uw huis later gebouwd is, wordt de WOZ-waarde aangepast naar de waarde die vergelijkbare woningen op 1 januari 2019 hadden.

Ik heb mijn WOZ waarde nodig. Hoe kom ik hieraan?
Deze staat op de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Bent u uw aanslag kwijt? Dan kunt u op verschillende manieren een kopie van de aanslag krijgen.

Hoe bepalen we de waarde van uw woning?
Ieder jaar onderzoeken wij de verkoopprijzen van alle verkochte woningen van het afgelopen jaar. Een aantal van die woningen vergelijken we met uw woning. Dit zetten we in een verslag: een taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag ophalen op het Stadskantoor. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Waardering en aardbevingen
Aardbevingen brengen risico's met zich mee. Deze risico's zijn mede bepalend voor de hoogte van de verkoopprijzen van de woningen. Wij houden bij het bepalen van de WOZ-waarde rekening met de aardbevingsrisico's binnen onze gemeente.

WOZ-waarde bij huurwoningen
De WOZ-waarde bepaalt mede de hoogte van de huurprijs van een groot aantal huurwoningen. Dit werkt met het puntensysteem uit het zogenaamde Woning Waarderingstelsel. Huurders van woningen moeten daarom de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. De gemeente stuurt hiervoor elk jaar de huurders van woningen de WOZ-waarde. De huurders kunnen dan, net als de eigenaren, bezwaar maken tegen de vastgestelde aanslag.

Terug naar boven

Taxatieverslag

Kan ik een taxatieverslag opvragen?
Via de telefoon (140596), via onze website of per post kunt u een verslag opvragen.

Ik wil graag het taxatieverslag van de woning van de buren opvragen. Kan ik deze krijgen?
Nee, u kunt alleen van uw eigen panden en gebouwen een taxatieverslag opvragen. Op het verslag staan meestal de gegevens van drie vergelijkbare woningen.

Terug naar boven

Bezwaar algemeen

Tip: Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst contact op met de taxateur. Deze kan u uitleg geven over de vaststelling van de WOZ-waarde en inhoudelijke vragen beantwoorden. Vaak is het dan niet meer nodig om bezwaar te maken. Zie 'Bezwaar WOZ waarde'.

Ik wil bezwaar maken, moet ik nu een brief schrijven?
Ja, hierin kunt u schrijven waarom u het niet eens bent met de aanslag. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na het versturen van de aanslag door ons zijn ontvangen. U kunt ook online een bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen.

Wanneer krijg ik antwoord?
Een bezwaarschrift tegen een aanslag moeten wij binnen een kalenderjaar afhandelen. Als het nodig is mogen wij dit met 6 weken verlengen.

 

Terug naar boven

Bezwaar Geen Eigenaar / Geen Gebruiker

Als u uw huis verkoopt.
Verkoopt u uw huis na 1 januari? Dan moet u toch voor het hele jaar betalen. Meestal zorgt de notaris dat de nieuwe eigenaar zijn deel aan u terug betaalt. U krijgt van de gemeente dus geen geld terug.

Wat gebeurt er bij een verhuizing met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing? Hieronder leggen we een aantal situaties uit.

  • Verhuist u binnen de gemeente? Dan verandert er niets.
  • Verhuist u binnen de gemeente en gaat u bij iemand inwonen? U hoeft dit jaar dan minder te betalen. Wij sturen u een brief waar dat in staat (een vermindering).
  • Gaat u buiten de gemeente wonen? Dan verandert er niets U ontvangt geen nieuwe aanslag. Wij gaan uit van het aantal personen dat op 1 januari bij de gemeente op het adres staat ingeschreven.

Terug naar boven

Bezwaar WOZ waarde

Ik wil bezwaar maken tegen de WOZ waarde van mijn woning.
Neem eerst contact op met een taxateur. Deze kan u uitleg geven over de vaststelling van de WOZ-waarde en inhoudelijke vragen beantwoorden. Vaak is het dan niet meer nodig om bezwaar te maken. U kunt online contact met een taxateur aanvragen.

Ik dien een bezwaar in tegen de WOZ waarde, ik ben het niet eens met de waarde van mijn woning. Moet ik de aanslag nu wel betalen?
Als u bezwaar maakt, moet u gewoon betalen. U mag dit niet zelf uitstellen. U kunt wel in een brief vragen of u mag wachten met betalen. Betaalt u te laat? Dan mogen wij u hiervoor extra kosten en rente laten betalen. Dit geldt ook als wij uw bezwaar afwijzen.

Terug naar boven

Nieuwbouw

Mijn woning was op 1 januari 2020 nog niet klaar, moet ik nu wel betalen?
Waardepeildatum 1 januari 2019 betekent dat wij kijken naar de waarde van woningen zoals die op 1 januari 2019 was. Als uw huis later gebouwd is, wordt de WOZ_waarde aangepast naar de waarde die vergelijkbare woningen op 1 januari 2019 hadden.

Mijn woning is in aanbouw, moet ik ook afvalstoffenheffing en rioolheffing betalen?
Dit hoeft niet.

Terug naar boven

Automatische incasso

Wordt het bedrag in één keer van mijn rekening afgeschreven als ik gebruik maak van automatische incasso? 
Nee, wij schrijven het bedrag dan in 10 gelijke termijnen af. Wilt u automatische incasso? Neem dan contact op met de gemeente.

Kan ik later in het jaar nog automatische incasso aanvragen?
Ja, zelfs als u al één of meer termijnen heeft betaald kunt u alsnog gebruik maken van automatische incasso.

Als ik later in het jaar niet meer automatisch wil betalen, wat moet ik dan doen?
Neem contact op met de gemeente.

Wat gebeurt er met de automatische incasso als iemand overlijdt?
De automatische incasso blijft geldig. Als de rekening is geblokkeerd, dan kun tu als nabestaanden een nieuwe machtiging afgeven of zelf de betaling doen.

Terug naar boven

Weinig inkomen?

Ik kan de aanslag niet betalen, kan ik kwijtschelding aanvragen?
Om minder of geen belasting te betalen, moet u een aanvraag voor kwijtschelding doen. U kunt de aanvraag invullen op de website van het Noordelijk Belastingkantoor. U moet dan inloggen met Digi-D. Hebt u dit niet? Dan kunt u het Noordelijk Belastingkantoor bellen. Ook kunt u op de website een contactformulier invullen.

Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding aanvragen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?
Als u de aanvraag voor kwijtschelding hebt ingediend, hoeft u de belasting niet meteen te betalen. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat eerst uw aanvraag behandelen. Schrijven wij automatisch het bedrag van uw rekening af? Dan doen we dat ook tijdens de behandeling van uw aanvraag. Wilt u niet dat wij bedragen afschrijven? Dan kunt u ons vragen om de automatische incasso te stoppen.

Terug naar boven