Pagina opties

Groter

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken, en wat de regels zijn over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan.

 • Bestemmingsplannen

  In de bestemmingsplannen stelt de gemeenteraad de functie en het gebruik van gronden en gebouwen vast, bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Lees verder
 • Welstandsnota's

  Het doel van de welstandsnota's is om een bijdrage te leveren aan het behouden en, daar waar nodig, het versterken van de schoonheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Appingedam. Door het opstellen van welstandsbeleid kan de gemeente een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstandstoezicht inrichten en opdrachtgevers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de criteria

  Lees verder
 • Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

  Alle Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met de wettelijke verplichting om het aspect archeologie te laten meewegen in ruimtelijke planprocedures. Dit is het directe gevolg van de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 en de hieruit voortvloeiende herziening van de Monumentenwet 1988.

  Lees verder
 • Zonnepanelen in het zicht

  In Appingedam worden, mede door de regeling van schadeherstel door aardbevingen, steeds meer zonnepanelen geplaatst. Het beeld dat uw pand ‘neerzet’ in de straat of het landschap is daarbij altijd van belang. Zonnepanelen kunnen het beeld van uw pand, de straat of het landschap sterk beïnvloeden, zeker wanneer ze vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn.

  Lees verder