Pagina opties

Groter

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen. Voor de gemeente zijn dit inkomsten, waarmee een klein deel (± 14%) van de begroting wordt gedekt. Andere inkomsten komen o.a. van het Rijk en uit beleggings- en verhuuropbrengsten. De gemeente heeft dit geld nodig voor bijvoorbeeld sociale/maatschappelijke voorzieningen, volksgezondheid, onderwijs, groen- en wegenonderhoud, afvalinzameling, milieu, subsidies, openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie.

Hoogte gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad stelt de hoogte van gemeentelijke belastingen jaarlijks vast in de laatste raadsvergadering van het jaar. De tarieven worden eind december op verschillende manieren bekend gemaakt.
U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief. U kunt bijvoorbeeld wel laten weten dat u niet de juiste persoon voor de aanslag bent. En u kunt uw mening over de hoogte van het tarief kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Verder lezen

  • Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding en automatische incasso? Kijk dan op de speciale belastingenpagina.
  • De bekendmaking van besluiten over belastingtarieven kunt u online nazien bij de officiële bekendmakingen over heffingen van de gemeente Appingedam.
  • Indien u meer wilt weten over de inkomsten en uitgaven van de gemeente dan kunt u de begrotingen van de gemeente online inzien.