Pagina opties

Groter
RSS

Wethouders naar actiebijeenkomst Gemeenten in Nood in Den Haag

We schreeuwen het van de daken. Er moet meer geld naar de gemeenten!' Onder dat motto nemen wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam en wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl donderdag 2 juli namens de Eemsdelta-gemeenten deel aan de actiebijeenkomst Gemeenten in Nood in Den Haag. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "We schreeuwen het van de daken! Help de gemeenten! We krijgen onvoldoende geld van het Rijk om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. De leefbaarheid staat enorm onder druk als er niets gebeurt. De nood is hoog.

De bijeenkomst donderdag is bij de ingang van de Tweede Kamer waar de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken 's middags vergadert over de financiële positie van gemeenten en de bijdragen die zij ontvangen uit het Gemeentefonds. De Kamerleden krijgen van de wethouders onder meer brandbrieven aangeboden die door verschillende gemeenten en provincies zijn geschreven, en er worden video-oproepen getoond van de wethouders. 

Bijna alle gemeenten hebben grote financiële tekorten omdat de vergoedingen van het Rijk voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken onvoldoende zijn.  Met name de kosten in het sociaal domein, zoals de Wmo,  jeugdzorg en de uitvoering van de participatiewet drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen. Ook de nieuwe gemeente Eemdelta stevent af op een tekort.