Pagina opties

Groter
RSS

Verkeersbesluiten

Door de sloop/nieuwbouw in Opwierde is het veel drukker geworden op de Burg. H. van Iddekingesingel. Het college van B&W heeft daarom besloten:

Onverplicht fietspad

Fietsers mogen het voetpad aan de noordzijde van de Burg. H. van Iddekingesingel als fietspad gebruiken. Dit pad loopt tussen de Burg. L. van Aduardstraat tot aan de kruising Burg. Klauckelaan-Opwierderweg.

30 km/uur regime

Het verkeer mag maximaal 30 km/uur rijden op de Burg. H. van Iddekingesingel, tussen de Burg. Jansenstraat en de kruising Burg. Klauckelaan – Opwierderweg.

Parkeerverbod vrachtauto's

Vrachtauto's mogen niet parkeren aan de zuidzijde van de Burg. H. van Iddekingesingel, tussen ongeveer 35 m vanaf de Burg. Lewe van Aduardstraat tot de bouwweg naast de Prunuslaan.

Wilt u deze besluiten lezen? Ze staan vanaf 5 februari 2020 op de website officiëlebekendmakingen.nl. Ook kunt u bij het Stadskantoor komen om de besluiten te lezen. Dat kan van 5 februari 2020 t/m 18 maart 2020. Maak hiervoor wel eerst een afspraak op onze webpagina afspraak maken of bel naar 14 0596.

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u dit laten weten door een brief te sturen naar het college van B&W. Doe dit vóór 18 maart 2020 en omschrijf duidelijk waarom u het er niet mee eens bent.