Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwe groene en grijze afvalcontainer

Begin november krijgen huishoudens voor iedere nu bij de gemeente geregistreerde grijze en groene afvalcontainer een nieuwe container. Inwoners ontvangen hierover vanaf 19 oktober een brief met uitleg over de omwisseling. Afvalverwerker Omrin verzorgt samen met DVL Milieuservice de omwisseling. De wisseling van de containers geldt niet voor de hoogbouwwoningen die andere voorzieningen hebben.

Voor de aflevering en omwisseling van de nieuwe containers hoeft u niet thuis te blijven. U krijgt een schema met daarin de datum waarop de oude containers aan de weg moeten staan om geleegd, schoongemaakt of bestickerd te worden.

Containers met chip

De nieuwe grijze en groene containers zijn voorzien van een chip en worden beheerd met een containermanagementsysteem (CMS). Dit laatste houdt in dat de gemeente een digitale administratie en registratie van alle containers bijhoudt, zoals het aantal, type en het adres waarbij de container hoort.

De gemeente Appingedam  is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval.

Om de wettelijke taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen goed uit te kunnen voeren, gaat de gemeente de afvalcontainers op een duurzame en professionele manier beheren en onderhouden.

Koppeling chip aan adres

Om het beheer van de containers uit te kunnen voeren, hebben deze een chip en een adressticker. De chip zit aan de voorkant van de container en heeft een uniek nummer. Hiermee is de container aan een specifiek adres gekoppeld en niet aan een persoon.

Wat doen we met de gegevens van de chip?

Door de chip kunnen we de voorraad containers die bij de huishoudens in omloop zijn beheren of een zoekgeraakte container terugvinden. Uitgevoerde reparaties, wijzigingen en vervangingen van containers worden ook geregistreerd.

Met de informatie van de chip:

  • weten we het aantal containers en type dat bij het adres hoort;
  • vinden we bij diefstal of verlies de container makkelijk terug;
  • worden niet-geregistreerde containers niet geleegd;
  • zien we of de container meer dan 1 keer per 2 weken wordt aangeboden;
  • stellen we bij meldingen vast of de container wel of niet geleegd is;
  • herkennen we illegaal aangeboden bedrijfsafval;
  • zien we hoeveel containers op straat- en wijkniveau worden aangeboden. Met deze informatie kunnen we de inzamelroute optimaliseren;
  • hebben BOA's de mogelijkheid om inwoners aan te spreken op bijvoorbeeld het niet juist aanbieden van afvalsoorten in de daarvoor bestemde container, of het niet op tijd ophalen van de geleegde container.

De gegevens van de chip worden alleen voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar.