Pagina opties

Groter
RSS

Aanleg tijdelijke bouwweg Olingermeeden

De gemeente Appingedam bouwt aan de Olingermeeden een nieuw kindcentrum voor Renn4. Eind mei beginnen de werkzaamheden.

Tijdelijke bouwweg

Om de start van de bouw mogelijk te maken en de omgeving zo min mogelijk te belasten, maken we een tijdelijke bouwweg. We leggen de rijbaan en het fiets- en voetpad tijdelijk om. Schoolgaande kinderen en ouders kunnen zo op een veilige manier naar school.

Ten zuiden van Mondzorg Oling wordt een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd om de parkeerdruk in de straat te verlagen. Deze is niet bestemd voor bouwverkeer.

Omleidingsroute voetgangers en fietsers

In deze aanlegfase kan het autoverkeer gewoon doorgang vinden en is er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers via de Karel Doormanstraat, de Derk Boeremastraat en de Westerkade.

Planning

De werkzaamheden voor het verleggen van de weg beginnen naar verwachting in de week van 4 mei 2020 en lopen door tot eind mei. Deze planning is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de heer Michiel Zandstra. U kunt ook contact met hem opnemen als u straks overlast ervaart door de uitvoering van de werkzaamheden.

U kunt de heer Zandstra bellen via het nummer 0597-76 00 30 of e-mailen via mzandstra@syntera.nl.