Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Inzameling oud papier voortaan op een andere dag

  De muziekverenigingen Damster Stedelijk Harmonie Orkest (DSHO) en Slagwerkensemble Appingedam (SEA) halen voortaan elke laatste woensdag van de maand het oud papier op.

 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 28 februari 2020. De vergadering begint om 9.00 uur en is in kamer 35 van het Stadskantoor in Appingedam.

 • Commissaris van de Koning bezoekt gemeente Appingedam

  Commissaris van de Koning, René Paas, heeft vrijdag 7 februari 2020 een bezoek gebracht aan de gemeente Appingedam. Het thema arbeidsmarktbeleid stond centraal. De Commissaris van de Koning voerde op het Stadskantoor gesprekken met de burgemeester en het college over onder meer de versterkingsopgave, het scholenprogramma, de energietransitie en het arbeidsmarktbeleid.

 • Wijzigingsplan Appingedam – Jukwerderweg 58 ongewijzigd vastgesteld

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam maken, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het college op 28 januari 2020 het wijzigingsplan 'Appingedam - Jukwerderweg 58' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan beoogt de wijziging van de bestemming van het perceel aan de Jukwerderweg 58. Er rust een agrarische bestemming op het perceel. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is gestopt, waardoor aan het perceel een passende bestemming 'Wonen – E1' wordt toegekend.

 • Verkeersbesluiten

  Door de sloop/nieuwbouw in Opwierde is het veel drukker geworden op de Burg. H. van Iddekingesingel. Het college van B&W heeft daarom besloten:

 • Parkeerverbod Meedensingel richting Kievitstraat

  Het college van B&W heeft besloten dat aan weerszijden van de Meedensingel richting Kievitstraat een parkeerverbod komt.

 • Stadsnieuws special (oktober 2019)

 • Welk afval mag ik door de wc of wasbak spoelen?

  Alles wat u door de wc of wasbak spoelt, komt in het riool terecht. Sommige producten kunnen het riool verstoppen of vervuilen. Daarom mag u niet al uw afval door de wc of wasbak spoelen. Weet u wat wel en niet in het riool mag?

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (juli 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (mei 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.