Pagina opties

Groter

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Samenvatting

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

  Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dient u een Wob-verzoek in bij de gemeente.

  Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

 • Belangrijke regels

  U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

  De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

 • Hoe werkt het?

  U dient het Wob-verzoek per post in bij de gemeente; de elektronische weg is niet opengesteld. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.
   

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. In de ingebrekestelling vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan hebt u recht op een dwangsom. Dit is een bedrag dat u krijgt voor elke dag dat de gemeente te laat beslist. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

  Bezwaar maken

  Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
   

 • Wetgeving