Pagina opties

Groter
A A

Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Hoe werkt het?

  De vergunning kunt u aanvragen door het onderstaande formulier ingevuld toe te zenden of te mailen. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren. Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 6 weken van tevoren.

  Bent u een ondernemer en gevestigd in de Europese Unie, dan kunt u de vergunning ook aanvragen door een bericht, met daarin het ingevulde (ingescande) formulier of alle relevante gegevens (zoals uw naam, adres en contactgegevens, het doel van de aanvraag, informatie over waar de activiteiten zullen plaatsvinden, eventueel aangevuld met een situatietekening), via uw berichtenbox te versturen. Meer informatie over de berichtenbox kunt u vinden bij het bedrijvenloket.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

  Denk ook aan de opleiding van verkeersregelaars (zie Openbare documenten hieronder).

 • Voorwaarden

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen;
  • het evenement tussen 7.00 en 23.00 uur plaatsvindt;
  • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 7.00 uur of na 23.00 uur;
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object;
  • er een organisator is;
  • de organisator binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

  De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • Online regelen

  U kunt online een vergunningencheck uitvoeren om te kijken of u kunt volstaan met een melding of dat u een vergunning moet aanvragen. Een melding kunt u online aanvragen. De aanvraag voor u vergunning vindt u onder het kopje 'openbare documenten'.

 • Goed om te weten

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Bijlagen

 • Verwijzingen