Pagina opties

Groter

Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  De gemeente haalt uw huisvuil op. Daarna verwerken wij het. Hiervoor betaalt u belasting. Dit heet afvalstoffenheffing.

  Hebt u nooit afval? Dan betaalt u toch belasting. Het gaat er namelijk om of er bij uw woning afval kan ontstaan. Het maakt dus niet uit of wij uw container moeten legen.

 • Hoe werkt het?

  U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing van de gemeente. Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na het versturen van de aanslag bezwaar maken door het opsturen van een bezwaarschrift (*). De gemeente beslist of uw bezwaar terecht is.

  *opsturen van een bezwaar kan:

  • Direct via de website: u kunt online bezwaar maken tegen de aanslag via de bezwaarpagina.
  • Schriftelijk:  stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer, motivatie van uw bezwaar én een handtekening naar: gemeente Appingedam, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 15, 9900 AA Appingedam;
  • Aan de balie: daarbij moet u de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

  Wijzen wij uw bezwaar af? Dan kunt u binnen 6 weken na het versturen van deze uitspraak beroep indienen bij de rechtbank. Als u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep gaat, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

 • Kosten

  De gemeente Appingedam kent twee soorten tarieven, namelijk een- of meerpersoonshuishoudens.

  De tarieven in 2020 bedragen per jaar voor:

  een eenpersoonshuishouden € 254,40
  een meerpersoonshuishouden

  € 279,60

 • Wetgeving