Pagina opties

Groter

Versterken

In het lokale Plan van Aanpak hebben we de versterkingsopgave voor Appingedam beschreven. Het plan bestaat uit een onderzoeksagenda en een uitvoeringsagenda. De onderzoeksagenda gaat over het opnemen en onderzoeken van gebouwen, met als resultaat een versterkingsadvies. In de uitvoeringsagenda beschrijven we op welke manier en op welke termijn de versterkingsadviezen uitgevoerd moeten worden. In het plan van aanpak beschrijven we de projecten in de verschillende sectoren.

Plan van aanpak

In het lokale Plan van Aanpak is voor de sectoren wonen, zorg en scholen beschreven wat we op welke manier gaan doen. Ook de manier waarop we de aardbevingsbestendigheid van het historisch centrum onderzoeken is opgenomen in het Plan van Aanpak.

Plan van aanpak

Wonen

In 2018 en 2019 hebben we al woningen aardbevingsbestendig gemaakt in de gemeente Appingedam. Ruim honderd woningen zijn, door Woongroep Marenland en woonstichting Groninger Huis, versterkt en verduurzaamd tot 'nul-op-de-meter woningen'. Dit zijn woningen die over het hele jaar minder energie verbruiken als dat er in de buurt wordt opgewekt. Het gaat om 64 woningen in Opwierde-Zuid en 50 woningen in Tjamsweer aan de Jonkerslaan en de Pieter IJbemastraat. 

Wonen

Zorg

In de toekomst kunnen inwoners van het aardbevingsgebied gebruik maken van kwalitatief goede, innovatieve en vernieuwende zorg en begeleiding dichtbij huis. Om dit te bereiken gaan we eerst slopen, om daarna weer te gaan bouwen.

Scholen

We hebben een scholenprogramma opgesteld. We gaan 2 brede scholen versterken, we gaan een nieuwe school voor speciaal onderwijs bouwen, en we bouwen een nieuwe campus voor voortgezet- en beroepsonderwijs.  

Historisch centrum

Alle panden en kademuren in het historisch centrum gaan we inspecteren en beoordelen op aardbevingsbestendigheid.

Historisch centrum